Zoekresultaten voor 'STABU target='

Meten is weten: DICO, ETIM, STABU en FPS in de praktijk

Dit onderzoek, waaraan 250 deelnemers van Ketenstandaard hebben meegewerkt, biedt waardevolle inzichten in de praktische toepassing van deze standaarden. De initiële bevindingen zijn veelbelovend: organisaties zetten de DICO Standaard succesvol in om hun digitale communicatie te versterken en de digitalisering in hun processen te bevorderen. Dit heeft niet alleen geleid tot een verhoging van de … Lees verder

Meten is weten: ETIM, DICO, STABU en FPS in de praktijk

Dit onderzoek, waaraan 250 deelnemers van Ketenstandaard hebben meegewerkt, biedt waardevolle inzichten in de praktische toepassing van deze standaarden. Efficiëntere communicatie De belangrijkste reden voor het gebruik van de ETIM Standaard blijkt efficiëntere communicatie met klanten en leveranciers en betere datakwaliteit en efficiency. Uitwisselen productgegevens Productgegevens worden op diverse manieren uitgewisseld, waaronder het downloaden van … Lees verder

STABU in de praktijk

Dit onderzoek, waaraan 250 deelnemers van Ketenstandaard hebben meegewerkt, biedt waardevolle inzichten in de praktische toepassing van deze standaarden. Gebruik van STABU door adviseurs en architecten Een belangrijke bevinding is het gebruik van STABU door adviseurs en architecten, voornamelijk in de ontwerpfase van bouwprojecten. Zij gebruiken STABU om specificaties en bestekken op te stellen, profiterend … Lees verder

Koppeling ETIM en STABU

In het streven naar verbeterde communicatie binnen de bouw- en technieksector, is er een belangrijke stap gezet door de koppeling van ETIM-klassen aan STABU-onderleggers. Deze integratie faciliteert een eenduidig systeem voor het delen van artikeldata. Dit biedt zowel de aanleverende fabrikanten voordelen als de eindgebruikers zoals bouwspecificatiedeskundigen, handelsbedrijven, bouw- en installatiebedrijven. Praktische voordelen Deze koppeling … Lees verder

Meten is weten: STABU, ETIM en DICO veel gebruikt in de praktijk

In deze tijd waarin digitaliseren bij veel bedrijven hoog op de agenda staat, presenteren we u de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van de standaarden DICO, ETIM, STABU en FPS. Deze standaarden spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit, en winstgevendheid binnen de bouw- en techniek sector.   Betere datakwaliteit, … Lees verder

Bruil kan productinformatie efficiënt beheren dankzij STABU, ETIM en DICO

Als producent van bouwmaterialen is Bruil volop bezig met digitalisering. In 2021 nam Bruil stappen om een Product Informatie Managementsysteem (PIM) te maken dat alle productdata in het bedrijf verbindt. Dit gebeurt ook voor Coba afbouwproducten. Naast STABU, werkt Bruil met de ETIM en DICO standaarden, een ideale combinatie om efficiënt te werken in de … Lees verder

Wat biedt het STABU bestek voor opdrachtgever of gebouweigenaar?

Met  de STABU data en de STABU systematiek beheert u als opdrachtgever of gebouweigenaar snel en efficiënt bestekken en bouwwerkdossiers. De STABU data ontsluit u  via meerdere classificaties, zoals NL/SfB en de systematiek biedt de keuze uit meerdere administratieve stelsels waardoor het beheren van hybride contracten mogelijk is. We werken nauw samen met fabrikanten. Daardoor … Lees verder

Consumentendossier in STABU Systematiek

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is geregeld dat de aannemer, als een bouwproject is afgerond, een set aan informatie over wat er gebouwd is,  aanlevert aan zijn opdrachtgever. Deze set aan informatie wordt het Consumentendossier genoemd. Met een afspraakdocument, waarin opdrachtgever en aannemer de inhoud van het Consumentendossier vastleggen is tevoren duidelijk wat verwacht kan … Lees verder

Activiteiten voor STABU gebruikers en fabrikanten

Update 11 mei 2022 Het is erg belangrijk dat onze deelnemers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom onze standaarden en we helpen ze dan ook graag met het vergaren van nieuwe kennis. Daarom organiseren wij het hele jaar door cursussen en bijeenkomsten waarin we dieper ingaan op verschillende onderwerpen. Speciaal voor … Lees verder

Terugblik Revitalisatie STABU2

Na een intensief traject van ruim 2 jaar, waarin wij u 20 updates hebben kunnen leveren, kunnen wij ons voorstellen dat een overzicht wenselijk is. Daarom vind u hieronder een overzicht van alle onderwerpen en vakgebieden die in de afgelopen periode veranderingen hebben ondergaan. Op deze manier hopen we u snel inzicht te bieden om … Lees verder